Pernah tengok roti canai terbang.? Bukan lambung ye, tapi terbang.:)
Video telah membuktikan ianya wujud.:)


Kalau belum tengok ini ada videonya.:)

Ini kalau makan terbang pikiran pun boleh terbang.:)