Kalau dikatakan gambar-gambar yang ada ini real, anda percaya.?Tapi ketahuilah ianya hanyalah lukisan di dinding.:)