Top 10 untuk hutan tercantik di negara China

Tianshan Mountain Xueling Spruce Forest


Lagi gambar di bawah


Changbai Mountain Mixed Korean Pine and Broadleaf Forest

Jianfeng Ridge Tropical Rainforest

Baima Snow Mountain


Bome Gangxiang Spruce Forest


Xishuangbannan tropical rainforest

Luntai County

Libo Karst Forest

Xing’an Larch Forest

Shunan Bamboo Forest

Source