Lokasi dan koordinat AES untuk had laju diseluruh Malaysia.



lokasi dan koordinat di bawah







Nota:
Klik disini untuk lokasi dan koordinat AES di lampu isyarat.