Pelangi adalah antara salah satu fenomena alam yang begitu mengagumkan.
Terdapat pelbagai jenis pelangi samada yang selalu dilihat atau jarang dilihat.

1. Primary Rainbows


lagi gambar di bawah

2. Secondary Rainbows

3. Alexander’s Dark Band

4. Supernumerary Rainbows

5. Red Rainbows

6. Cloud Rainbows


7. Twinned Rainbows

8. Reflected and Reflection Rainbows


9. Rainbow Wheels

10. Lunar Rainbows