Di Korea, antara perkara yang sinonim dengan mereka, iaitu pembedahan plastik.