Biasa buli berlaku dikalangan manusia,
tetapi kini didapati buli juga berlaku dikalangan haiwan:)video di bawah